Vizumkérelem

 

A kínai vízum igénylésének menete

 
 

 

Milyen célból szeretne Kínába utazni, és melyik vízum típus felel meg leginkább az Ön igényeinek?

 

Vízum típusa

A vízum leírása

C

Nemzetközi vonatokon, repülőjáratokon és hajókon utaskísérőként alkalmazott személyzet és kísérő családtagjaik, valamint a nemzetközi autópályákon szállító sofőrök részére kiállított vízum.

D

Kínában tartósan letelepedni kívánó személy részére kiállított vízum.

F

Olyan személy részére kiállított vízum, aki csereprogram, látogatás, tanulmányi út vagy egyéb tevékenység céljából látogat Kínába.

G

Tranzit vízum, melyet olyan személy részére állítanak ki, aki keresztül kíván utazni Kínán.

J1

Kínába kitelepített külföldi tudósító részére kiállított vízum. Az országban tervezett tartózkodás meghaladja a 180 napot.

J2

Olyan külföldi tudósító részére kiállított vízum, aki tudósítás céljából rövid idejű látogatásokat kíván tenni Kínába. Az országban való tartózkodás nem haladja meg a 180 napot.

L

Olyan személy részére kiállított vízum, aki turistaként kíván Kínába utazni.

M

Olyan személy részére kiállított vízum, aki kereskedelmi tevékenység folytatása céljából szeretnének Kínába utazni.

Q1

Olyan személy részére kiállított vízum, akinek családtagjai („Családtag" alatt értendő: házastárs, szülők, gyermekek, vej, meny, testvérek, nagyszülők, unokák, após, anyós) kínai állampolgárok, vagy akinek családtagjai („Családtag" alatt értendő: házastárs, szülők, gyermekek, vej, meny, testvérek, nagyszülők, unokák, após, anyós) rendelkeznek állandó kínai tartózkodási engedéllyel. A vízumot igénylő személy családegyesítés vagy örökbefogadás céljából utazik Kínába.

Q2

Olyan személy részére kiállított vízum, aki rokona (aki Kínában élő kínai állampolgár, vagy olyan külföldi, aki rendelkezik állandó kínai tartózkodási engedéllyel) meglátogatása céljából utazik Kínába. A tartózkodás időtartama nem haladja meg a 180 napot.

R

Kiemelkedő tehetségek vagy olyan személyek részére kiállított vízum, akiknek szakértelmére haladéktalanul szükség van Kínában.

S1

A hosszú távon Kínában tanuló vagy dolgozó (amennyiben a tartózkodási idő meghaladja a 180 napot) külföldi állampolgár házastársa, szülei, házastársa szülei és 18. életévét be nem töltött gyermeke, illetve olyan személy részére kiállított vízum, aki egyéb személyes okok miatt utazik Kínába.

S2

A rövid távon Kínában tanuló vagy dolgozó (amennyiben a tartózkodási idő nem haladja meg a 180 napot) külföldi állampolgár családtagja („Családtag" alatt értendő: házastárs, szülők, gyermekek, vej, meny, testvérek, nagyszülők, unokák, após, anyós), illetve olyan személy részére kiállított vízum, aki egyéb személyes okok miatt utazik Kínába.

X1

Tanulmányi vízum. Olyan személy részére, aki tanulmányok folytatása céljából látogat Kínába, és ott tartózkodása a 180 napot meghaladja.

X2

Tanulmányi vízum. Olyan személy részére, aki tanulmányok folytatása céljából látogat Kínába, 180 napot nem meghaladó időtartamra.

Z

Munkavállalói vízum olyan személy részére, aki munkát kíván vállalni Kínában.

 

 A vízumkérelem benyújtásához az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Alapdokumentumok

(1) Útlevél:

Érvényes és aktuális útlevél, melynek a belépés napjától még legalább 6 hónapig érvényesnek kell lennie és tartalmaznia kell egy üres oldalt a vízum számára. Szükséges továbbá egy fénymásolat az útlevél adatait, valamint az útlevélképet tartalmazó oldalról.

(2) Fényképes vízumigénylő formanyomtatvány:

A "Kínai Népköztársaság vízumigénylő formanyomtatvány" megnevezésű űrlap egy kitöltött példánya a hozzá mellékelt egy darab (lehetőleg a közelmúltban készült) színes, sapka nélküli igazolványképpel (teljes arckép, világos háttérrel).

(3) Legális tartózkodási vagy letelepedési engedély (olyan személy részére, aki nem saját országában igényel vízumot):

Amennyiben Ön nem a saját anyaországában igényli a vízumot, úgy be kell mutatnia tartózkodási engedélyének/munkavállalói vízumának, hallgatói jogviszonyának vagy az Ön legális tartózkodását igazoló egyéb érvényes tanúsítványának eredeti példányát (illetve annak fénymásolatát), melyet annak az országnak az illetékes hatósága állított ki, amelyben Ön jelenleg tartózkodik.

(4) Korábbi kínai útlevél vagy kínai vízum (annak aki korábbi kínai állampolgár volt, majd később külföldi állampolgárságot vett fel):

Amennyiben Ön korábban rendelkezett kínai állampolgársággal, és most igényel először kínai vízumot, kérjük, adja be korábban kiállított kínai útlevelének eredeti példányát, és egy fénymásolatot az útlevél adatait tartalmazó oldalról.

Amennyiben rendelkezik korábban kiállított kínai vízummal, és szeretne ismét kínai vízumot igényelni olyan megújított külföldi útlevéllel, mely még nem tartalmaz kínai vízumot, úgy kérjük, mutasson be egy fénymásolatot az előző útlevél fényképes oldaláról, valamint a korábbi kínai vízumot tartalmazó oldalról. (Abban az esetben, ha az aktuális útlevélen feltüntetett neve eltér az előző útlevélen szereplőétől, kérjük, mellékelje a névváltoztatást igazoló hivatalos dokumentumot is.)

2. Kiegészítő dokumentumok

„C" vízum

A külföldi fuvarozási vállalat által kiadott garancialevél, vagy Kínában a megfelelő szervezet által kiadott meghívólevél.

„D" vízum

A külföldi állampolgárok állandó tartózkodási státuszát igazoló nyomtatvány eredeti példánya és fénymásolata, melyet a Kínai Közbiztonsági Minisztérium állít ki.

Figyelem!

A „D" típusú vízummal rendelkező személynek, a Kínába való belépést követő 30 napon belül a megjelölt lakóhelyén lévő megye szint feletti helyi népi önkormányzat közbiztonsági hivatalának, helyi migrációs osztályánál tartózkodási engedélyt kell igényelnie.

„F" vízum

A megfelelő szervezet vagy magánszemély által Kínában kiállított meghívólevél, melynek tartalmaznia kell:

(1) A meghívott személyre vonatkozó információkat: teljes név, nem, születési dátum, stb.

(2) A tervezett látogatásra vonatkozó információkat: a látogatás célja, érkezés és távozás dátuma, a meglátogatni kívánt hely(ek), a meghívót kiállító és a meghívott személy kapcsolata, az utazás költségeinek finanszírozási forrása

(3) A meghívót kiállító szervezet vagy magánszemély adatai (név, telefonszám, cím, hivatalos pecsét, a meghívót kiállító személy vagy jogi képviselője aláírása)

„G" vízum

A célországba vagy régióba szóló, az adott vonatra vagy hajóra megváltott csatlakozó jegy érvényes dátummal és ülésszámmal.

„J1" vízum

A Kínai Külügyminisztérium Hírközlési Főosztálya által kiállított vízumbejelentő levél, valamint az újságírót foglalkoztató médiaszervezet által kiadott hivatalos levél.

A vízum igénylőjének előre fel kell vennie a kapcsolatot a Kínai Nagykövetség/Főkonzulátus sajtórészlegével és teljesítenie kell a szükséges formaságokat.

Figyelem!

E-vízummal rendelkező személynek, a Kínába való belépést követő 30 napon belül a megjelölt lakóhelyén lévő megye szint feletti helyi népi önkormányzat közbiztonsági hivatalának, helyi migrációs osztályánál tartózkodási engedélyt kell igényelnie.

„J2" vízum

A Kínai Külügyminisztérium Hírközlési Főosztálya által kiállított vízumbejelentő levél, valamint az újságírót foglalkoztató médiaszervezet által kiadott hivatalos levél.

A vízum igénylőjének előre fel kell vennie a kapcsolatot a Kínai Nagykövetség/Főkonzulátus sajtórészlegével és teljesítenie kell a szükséges formaságokat.

„L" vízum

A retúr repülőjegyet, a szállásfoglalást valamint az útvonaltervet igazoló dokumentum, stb. vagy a megfelelő szervezet vagy magánszemély által Kínában kiállított meghívólevelet, melynek tartalmaznia kell:

(1) A meghívott személyre vonatkozó információkat: teljes név, nem, születési dátum, stb.

(2) A tervezett látogatásra vonatkozó információkat: érkezés és távozás dátuma, meglátogatott hely(ek), stb.

(3) A meghívót kiállító szervezet vagy magánszemély adatait: név, telefonszám, cím, hivatalos pecsét, a meghívót kiállító személy vagy jogi képviselője aláírása

„M" vízum

A kereskedelmi tevékenységre vonatkozó dokumentumok, melyeket a Kínában élő kereskedelmi partner bocsát ki, vagy a szakmai kiállításra/vásárra szóló meghívólevél, melynek tartalmaznia kell:

(1) A meghívott személyre vonatkozó információkat: teljes név, nem, születési dátum, stb.

(2) A tervezett látogatásra vonatkozó információkat: a látogatás célja, érkezés és távozás dátuma, a meglátogatni kívánt hely(ek), a meghívót kiállító és a meghívott személy kapcsolata, az utazás költségeinek finanszírozási forrása)

(3) A meghívót kiállító szervezet vagy magánszemély adatai: név, telefonszám, cím, hivatalos pecsét, a meghívót kiállító személy vagy jogi képviselője aláírása

„Q1" vízum

Amennyiben családegyesítés céljából szeretne vízumot igényelni, a következő dokumentumokra lesz szüksége:

(1) Meghívólevél, melyet egy kínai állampolgár vagy egy olyan külföldi állampolgárságú személy állított ki, aki Kínában él és rendelkezik állandó kínai tartózkodási engedéllyel. A meghívólevélnek tartalmaznia kell:

a) A meghívott személyre vonatkozó információkat: teljes név, nem, születési dátum, stb.

b) A tervezett látogatásra vonatkozó információkat: a látogatás célja, érkezés és távozás dátuma, a meglátogatni kívánt hely(ek), a meghívót kiállító és a meghívott személy kapcsolata, az utazás költségeinek finanszírozási forrása

c) A meghívót kiállító személy adatait: név, telefonszám, cím, a meghívót kiállító személy aláírása, stb.

(2) Szükséges továbbá a meghívót kiállító személy kínai személyigazolványának fénymásolata, vagy külföldi személy esetén az útlevél és letelepedési engedély fénymásolata.

(3) A meghívót kiállító és a meghívott személy rokoni kapcsolatát (házastárs, szülők, gyermekek, vej, meny, testvérek, nagyszülők, unokák, após, anyós) igazoló tanúsítvány (házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat, a Közbiztonsági Hivatal által kibocsátott rokoni kapcsolatot igazoló dokumentum vagy a rokonság közjegyző által hitelesített tanúsítványa) eredeti példánya és fénymásolata.

Amennyiben örökbefogadás céljából szeretne vízumot igényelni, a következő dokumentumokra lesz szüksége:

(1) A kínai nagykövetség/konzulátus által kiállított örökbefogadás meghatalmazási okirat vagy az adott ország illetve kínai közjegyző által hitelesített örökbefogadási meghatalmazás.

(2) A meghatalmazó útlevelének eredeti példánya és fénymásolata, valamint a szülők vagy gondviselők és az örökbefogadott gyermek rokoni kapcsolatát igazoló dokumentum (házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat, a Közbiztonsági Hivatal által kibocsátott rokoni kapcsolatot igazoló dokumentum vagy a rokonság közjegyző által hitelesített tanúsítványa) eredi példánya és fénymásolata.

(3) A örökbefogadó személy (megbízott) által kiadott örökbefogadás jóváhagyó levél, valamint személyigazolványának fénymásolata.

(4) Az esetben, ha a gyermek egyik vagy mindkét szülője kínai állampolgár, szükséges a gyermek születésekor a szülő(k) adott országba szóló állandó tartózkodási engedélyének fénymásolata.

Figyelem!

E-vízummal rendelkező személynek, a Kínába való belépést követő 30 napon belül a megjelölt lakóhelyén lévő megye szint feletti helyi nép önkormányzat közbiztonsági hivatalának, helyi migrációs osztályánál kell igényelnie a tartózkodási engedélyt.

„Q2" vízum

(1) Egy meghívólevél, melyet egy kínai állampolgár vagy egy olyan külföldi állampolgárságú személy állított ki, aki Kínában él és rendelkezik állandó kínai tartózkodási engedéllyel. A meghívólevélnek tartalmaznia kell:

a) A meghívott személyre vonatkozó információkat: teljes név, nem, születési dátum, stb.

b) A tervezett látogatásra vonatkozó információkat: a látogatás célja, érkezés és távozás dátuma, a meglátogatni kívánt hely(ek), a meghívót kiállító és a meghívott személy kapcsolata, az utazás költségeinek finanszírozási forrása

c) A meghívót kiállító magánszemély adatait: név, telefonszám, cím, a meghívót kiállító személy aláírása

(2) Szükséges továbbá a meghívót kiállító személy kínai személyigazolványának fénymásolata, vagy külföldi személy esetén az útlevél és letelepedési engedély fénymásolata.

„R" vízum

A vízum igénylőjének meg kell felelnie a kínai kormány illetékes hatóságai által felállított követelményeknek a kiemelkedő tehetségekre és azon személyekre vonatkozóan, akiknek képességére/szakértelmére haladéktalanul szükség van Kínában, és be kell nyújtania a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő tanúsítványt.

„S1" vízum

(1) A Kínában tartózkodó külföldi állampolgár által kiállított meghívólevél, melynek tartalmaznia kell:

a) A meghívott személyére vonatkozó információkat: teljes név, nem, születési dátum, stb.

b) A tervezett látogatásra vonatkozó információkat: a látogatás célja, érkezés és távozás dátuma, a meglátogatni kívánt hely(ek), a meghívót kiállító és a meghívott személy kapcsolata, az utazás költségeinek finanszírozási forrása.

c) A meghívót kiállító személy adatait: név, telefonszám, cím, a meghívót kiállító személy aláírása

(2) A meghívó személy útlevelének és tartózkodási engedélyének fénymásolata.

(3) A meghívó és a meghívott személy rokoni (házastárs, szülők, 18. életévét be nem töltött gyermek, após, anyós) kapcsolatát igazoló tanúsítvány (házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat, a Közbiztonsági Hivatal által kibocsátott rokoni kapcsolatot igazoló dokumentum vagy a rokoni kapcsolatot hitelesítő közokirat) eredeti példánya és fénymásolata.

Figyelem!

E-vízummal rendelkező személynek, a Kínába való belépést követő 30 napon belül a megjelölt lakóhelyén lévő megye szint feletti helyi népi önkormányzat közbiztonsági hivatalának, helyi migrációs osztályánál kell igényelnie a tartózkodási engedélyt.

„S2" vízum

Rövidtávú családlátogatás esetén a következő dokumentumok szükségesek:

(1) A meghívó (Kínában dolgozó, tanuló vagy egyéb tevékenységet folytató külföldi állampolgár) útlevelének és tartózkodási engedélyének fénymásolata.

(2) A meghívó személy által kiállított meghívólevél, melynek tartalmaznia kell:

a) A meghívott személyre vonatkozó információkat: teljes név, nem, születési dátum, stb.

b) A tervezett látogatásra vonatkozó információkat: a látogatás célja, érkezés és távozás dátuma, a meglátogatni kívánt hely(ek), a meghívót kiállító és a meghívott személy kapcsolata, az utazás költségeinek finanszírozási forrása.

c) A meghívót kiállító személy adatait: név, telefonszám, cím, a meghívót kiállító személy aláírása.

(3) A meghívó és a meghívott személy rokoni (házastárs, szülők, gyermekek, vej, meny, testvérek, nagyszülők, unokák, após, anyós) kapcsolatát igazoló tanúsítvány (házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat vagy a rokoni kapcsolatot hitelesítő közokirat) fénymásolata.

Egyéb személyes okok esetén a konzul határozza meg a beadandó dokumentumokat.

„X1" vízum

(1) A Kínában lévő iskola vagy egyéb befogadó szervezet által kiállított felvételi levél eredeti példánya és fénymásolata.

(2) Tanulói vízumkérő lap (Visa Application for Study in China). (JW201 vagy JW202 nyomtatvány)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy:

Az "E" vízummal rendelkező személynek, a Kínába való belépést követő 30 napon belül a megjelölt lakóhelyén lévő megye szint feletti helyi nép önkormányzat közbiztonsági hivatalának, helyi migrációs osztályánál kell igényelnie a tartózkodási engedélyt.

„X2" vízum

A Kínában lévő iskola vagy egyéb befogadó szervezet által kiállított felvételi levél eredeti példánya és fénymásolata.

„Z" vízum

A következő dokumentumok egyike szükséges:

(1) A Kínai Emberi Erőforrás és Társadalombiztosítási Minisztérium által kiállított „külföldi munkavállalói engedély", valamint az adott kínai szervezet által kibocsátott „meghatalmazott szervezet meghívólevele" vagy „meghívó-visszaigazoló levél".

(2) A Külföldi Szakértői Hivatal által kiállított „külföldi szakértő munkavállalási engedély", valamint az adott kínai szervezet által kiadott „meghatalmazott szervezet meghívólevele" vagy „meghívó-visszaigazoló levél".

(3) Az ipari és kereskedelmi igazgatási hivatalok által kiállított külföldi (más régiók) cégek „állandó képviselői szervezet regisztrációs igazolása" illetve „meghatalmazott szervezet meghívólevele" vagy „meghívó-visszaigazoló levél".

(4) A kulturális igazgatási hivatalok által kiállított kereskedelmi célú előadások engedély illetve a kapcsolódó tartomány (kerület, város) nép önkormányzat külügyi osztálya által kiadott „meghatalmazott szervezett meghívólevele" vagy „meghívó-visszaigazoló levél".

(5) A Kínai Nemzeti Partmenti Olajtársaság (CNOOC) által kiállított meghívólevél „a Kínai Népköztársaság partmenti területein kőolaj-kutatást folytató külföldi személynek szóló meghívólevél".

Figyelem!

Az "E" vízummal rendelkező személynek, a Kínába való belépést követő 30 napon belül a megjelölt lakóhelyén lévő megye szint feletti helyi nép önkormányzat közbiztonsági hivatalának, helyi migrációs osztályánál kell igényelnie a tartózkodási engedélyt.

Külön felhívás

(1) A meghívólevél formája lehet fax, fénymásolat, számítógépes nyomtatvány vagy a konzul kérésére eredeti példány is.

(2) Szükség esetén a konzul az adott körülményektől függően kérhet az igénylőtől további okiratokat vagy dokumentumokat, valamint személyes interjúra is behívhatja a vízum igénylőjét.

(3) A konzul az igénylő konkrét körülményei alapján dönt a vízum kiadásáról, annak érvényességi és tartózkodási időtartamáról, valamint a Kínába való belépések számáról.

 

 
 
 

 

Nyitvatartás / Office hours

 

9:00-11:45

(Sorszámot 11 óráig adunk ki / We give numbers until 11:00)

Hétfőtől csütörtökig / Monday to Thursday

 

Cím / Location

 

Kínai Nagykövetség Konzuli Osztálya / Consular Section of the Chinese Embassy

1068 Budapest. Benczúr u. 18.

 

 

Kapcsolat/Contact Us

 

E-mail: consulate_hun@mfa.gov.cn (ajánlott / recommended)

Tel: 00361- 4133381 (14:00-16:00); 00361-4133373 (14:00-16:00)
Fax: 00361-4133378

 

Bővebb információkhttp://www.chinaembassy.hu/hu/lsyw/