Kínáról

 

Tudnivalók az országról

Kína kontinensnyi méretű ország, amelynek különböző térségei között nagyon jelentős fejlettségi, éghajlati és természeti különbségek vannak. Az ország keleti és déli, tengerparti területei átlagosan fejlettebbek, a nyugati és az északi körzetek kevésbé fejlettek. Az utak, a szálláshelyek fejlettsége és a kommunikációs lehetőségek ennek megfelelően meghatározzák az utazási és tartózkodási lehetőségeket. A nagyvárosokon kívül általában nagyon nehéz idegen nyelvű tájékoztatást kapni, szóban és írásban egyaránt. A terület fejlettségi szintje meghatározza a higiéniai körülményeket is, amelyek a beszerezhető élelmiszerekkel együtt általában szokatlanok lehetnek az európai utazók számára. A bankrendszer folyamatos fejlődése ellenére a banki szolgáltatások igénybe vétele az ország egyes részein nehézségekbe ütközhet. A belföldi turizmus folyamatosan fejlődik, azonban az ország egyes körzeteibe (pl. Tibet, Xinjiang - Ujgur Autonóm Terület -, Szecsuan tartomány tibetiek által lakott részei) a hatóságok a külföldiek beutazását időnként korlátozzák. A turizmus, üzleti, családlátogatási célú tartózkodáson túlmenő utazási tervek (pl. hegymászás, régészet, filmkészítés, vallási közösségekhez történő csatlakozás) megvalósítása engedélyezést, bejelentést igényel. Ezekről célszerű előzetesen tájékozódni a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségén.

Hongkong és Makaó különleges közigazgatási területek a Kínai Népköztársaság szerves részét képezik, azonban az „egy ország, két rendszer” államszervezési elv alapján jogrendjük jelentősen eltér az anyaországétól (Hongkong angolszász, Makaó portugál jogrendet örökölt), a hatóságok hatékonyan és szigorúan fellépnek a jogszabályokat megsértőkkel szemben. Hongkong és Makaó különleges helyzetét jelzi, hogy onnan Kína egyéb területeire - és a két terület között - csak idegenrendészeti ellenőrzés után lehet utazni. Hongkongban 2013. november 14-étől ismét főkonzulátusműködik, amelykonzuli ügyekben segítséget tud nyújtani magyar állampolgároknak. 

Közegészség, egészségügyi helyzet:

Kínában a 2000-es években átlag két-három évente fordult elő több tartományt, illetve nagyobb néptömegeket érintő, súlyosabb lefolyású megbetegedéseket okozó és/vagy magas halálozási aránnyal járó, jellemzően különböző influenzatörzsek terjedése miatti járványhelyzet. (A legutóbbi ilyen járvány a 2012-ben kitört és több hónapig elhúzódó, a H7N9 vírustörzstől származó és elsősorban az élő vagy nyers szárnyasokkal érintkezők körében terjedt tömeges fertőzés – madárinfluenza – volt.)

A kínai hatóságok – az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) együttműködésben – szoros figyelemmel kísérik a különböző járványhelyzeteket, és jellemzően hatékonyan lépnek fel a járványok megfékezésére, továbbterjedésük megakadályozására. Javasoljuk, hogy a kínai utazást tervező honfitársaink utazásuk előtt tájékozódjanak az aktuális kínai (ill. hongkongi és makaói) járványhelyzetről a nemzetközi média híradásaiból, illetve az gészségügyi Világszervezet honlapján

Konkrét járványhelyzet esetén, a fertőzések veszélyének elkerülése érdekében javasoljuk az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adott fertőzésre vonatkozó, egyedi ajánlásainak pontos betartását.

* * *

Közegészségügyi téren Kína magán viseli a fejlődő országok jellegzetességeit. Kínában nem működik ingyenes orvosi és életmentési rendszer, az orvosi ellátásért fizetni kell. Európai szintű orvosi ellátás csak néhány nagyvárosban vehető igénybe (ideértve Hongkongot és Makaót) és rendkívül magas költségekkel! Néhány, külföldiek által működtetett kórház kivételével a nemzetközi utasbiztosításokat direct billing rendszerben nem fogadják el, az igénybe vett szolgáltatásokért helyben fizetni kell. Az igénybe vehető orvosi szolgáltatások elérhetőségeiről a külképviseletek tudnak tájékoztatást adni.

Kínában a csapvíz fogyasztása nem ajánlott, helyette javasoljuk a mindenhol könnyen hozzáférhető palackozott ivóvizet.

Biztonság:

Kína Xinjiang tartománya (Ujgur Autonóm Terület) a II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő térségek és országok kategóriájába tartozik.

Földrajzi fekvése miatt az országban természeti katasztrófák (földrengés, tájfun, árvíz), esetleg járványveszély ritkán előfordulhat, mely általában többnyire a déli-délkeleti részre jellemző.

Előfordulhat, hogy egyes tartományok bizonyos járásait ideiglenesen hosszabb-rövidebb időre lezárják a külföldiek elől a fenti vagy egyéb (köz)biztonsági okok miatt. A tartományok és a járások nagy száma miatt, utazás előtt érdemes az úti cél szerinti tartomány fővárosának közbiztonsági hivatalánál, illetve a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségén érdeklődni az aktuális helyzetről.

***

Kínában a közbiztonság általános helyzete jó. Az ország egész területén - beleértve Hongkong és Makaó körzeteit is – jól látható és állandó a rendőri jelenlét. A külföldiek sérelmére ritkán követnek el erőszakos bűncselekményeket, ugyanakkor ilyen esetekben, többek között a kommunikációs nehézségek miatt, a rendőrségi közreműködés biztosítása nehézségekbe ütközhet. A külföldiek, turisták által gyakran látogatott helyeken figyelmet kell fordítani a személyes holmik védelmére. A nemzetközi kommunikáció és kereskedelem fejlődésével egyidejűleg növekszik az üzleti, az internetes kereskedelmi és pénzügyi visszaélések száma, amelyek tisztázása, megoldása általában különös nehézségekbe ütközik.

A rendőrség maga figyelmeztet arra, hogy növekvőben van az utcai trükközések, különféle vonzó köntösbe öltöztetett leszólítások és ügyeskedések száma, amelyektől indokolt óvakodni.

Több megkárosított magyar személy és vállalkozás jelzése szerint is, az üzleti kapcsolatokban megnövekedett a pénzügyi visszaélések száma. Internetes árurendelés esetén különös elővigyázatosság, garanciák beépítése javasolt. Meglévő üzleti partnerek esetében, a kínai cég bankjának vagy számlaszámának megváltozásáról szóló (jellemzően: egy, a megszokotthoz nagyon hasonlító, ám azzal nem azonos e-mail címről érkező) értesítés esetén dokumentált megerősítést célszerű bekérni a korábbi, vagy hivatalos elérhetőségeken keresztül.

Az európai és a kínai értékrendben, kultúrában meglévő, gyakran jelentős különbségekre tekintettel, a külföldi utazóknak ajánlott kiemelt figyelmet fordítania a helyi szabályok és szokások feltétlen tiszteletben tartására. Több súlyos bűncselekményt a kínai jogszabályok halálbüntetéssel szankcionálnak (pl. kábítószer-kereskedelem és használat).

A jelentős távolságok, és fejlettségi különbségek miatt az ország egyes területein nehézséget jelenthet a Magyarországgal és magyar külképviseletekkel való kapcsolattartás, a személyes konzuli segítségnyújtás, különösen az úti okmányok pótlása.

Javasoljuk, hogy állampolgáraink útlevelüket, okmányaikat lehetőleg biztonságos helyen zárják el, az útlevél adatoldaláról és a vízumról/tartózkodási engedélyről készítsenek fénymásolatot, és azzal közlekedjenek. A kínai idegenrendészeti szabályokat tartsák be. Szükség esetén a nagykövetség a konzuli segítségnyújtás keretében tud támogatást adni. 

Forrás: http://konzuliszolgalat.kormany.hu/azsia?kina